isuv logo

Shërbime

ORARI


Në kuadër të funksionimit  dhe të menaxhit të Qëndrës së Referencës Laboratorike ISUV Ju njoftojmë mbi orarin e kryerjes së shërbimeve si më poshtë:

  • Pritja e kampioneve dhe plotësimi i dokumentacionit në Zyrat e Pritjes


E hënë - E enjte: 08:30 - 14:30pm
E premte : 08:30 - 12:00pm

 

  • Pagesat e tarifave të analizave , Lëshimi i Raporteve të Provës

E hënë - E enjte: 08:00 - 16:30pm
E premte : 08:00 - 14:00pm

 

Shënim: Në rastet e emergjencës/alertit Ju lutem na kontaktoni nëpërmjet Zyrave e Pritjeve (shëndet kafshësh dhe siguri ushqimore)

Dep. i Mikrobiologjisë, Produkte Peshkore dhe Cilësi

Lista e Shërbimeve Mikrobiologji Ushqimore për vitin 2019

2019_skmu_lista_provave_sherbimeve.pdf (151.63 KB)

Lista e Shërbimeve Produkte Peshkore dhe Monitorimi Molusqeve për vitin 2019

Nr_Rendor Matrica Treguesi Metoda e Përdorur
1 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
2 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
3 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
4 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
5 Ekinodermat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
6 Tunikat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
7 Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
8 Peshk kërcor (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
9 Peshk kockor (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
10 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
11 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
12 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
13 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
14 Ekinodermat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
15 Tunikat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
16 Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
17 Muskul i produkteve iktike (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
18 Muskul i produkteve iktike të freskëta (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
19 Muskul i produkteve iktike të konservuara (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
20 Muskul i produkteve iktike të konservuara në kripë (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
21 Muskul i produkteve iktike të konservuara në vaj (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
22 Muskul i produkteve iktike të ngrira (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
23 Salcë peshku (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
24     (10-AV-000)
25 Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) Percaktimi i TVB-N në produktet e peshkimit Regullorja KE 2074/2005(10-AV-001)
26 Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i TMA-N në peshk  AOAC (10-AV-00DX1)
27 Krustace (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i TMA-N në peshk  AOAC (10-AV-00DX1)
28 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
29 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
30 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
31 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
32 Ekinodermat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
33 Tunikat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
34 Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
35 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjallë Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
36 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
37 Peshk i tymosur I konservuar (Sprattus sprattus) Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
38 Molusk bivalvor i tymosur (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
39 Peshk i tymosur (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
40 Produkte peshku (i/e paspecifikuar) I tymosur Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
41 Krustace (i/e paspecifikuar) e tymosur Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
42 Gaforre (i/e paspecifikuar) e tymosur Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
43 Ujë dhe gërryerje bentike/makroalga/gërryerje të midhjeve Përgatija e mostrës për analizën e algave bentonike/epifitike potencialisht toksike (Ostreopsis spp. Coolia monotis Prorocentrum lima)  EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-003)
44 Ujë deti Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001)
45 Ujë i ëmbël Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001)

Lista e Shërbimeve Cilësi Ushqimore për vitin 2019

Nr_Rendor Matrica Treguesi Metoda e Përdorur
1 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
2 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
3 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
4 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
5 Ekinodermat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
6 Tunikat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
7 Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
8 Peshk kërcor (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
9 Peshk kockor (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001)
10 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
11 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
12 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
13 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
14 Ekinodermat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
15 Tunikat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
16 Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002)
17 Muskul i produkteve iktike (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
18 Muskul i produkteve iktike të freskëta (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
19 Muskul i produkteve iktike të konservuara (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
20 Muskul i produkteve iktike të konservuara në kripë (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
21 Muskul i produkteve iktike të konservuara në vaj (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
22 Muskul i produkteve iktike të ngrira (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
23 Salcë peshku (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International  Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001)
24     (10-AV-000)
25 Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) Percaktimi i TVB-N në produktet e peshkimit Regullorja KE 2074/2005(10-AV-001)
26 Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i TMA-N në peshk  AOAC (10-AV-00DX1)
27 Krustace (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i TMA-N në peshk  AOAC (10-AV-00DX1)
28 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
29 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
30 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
31 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
32 Ekinodermat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
33 Tunikat (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
34 Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1)
35 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjallë Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
36 Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
37 Peshk i tymosur I konservuar (Sprattus sprattus) Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
38 Molusk bivalvor i tymosur (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
39 Peshk i tymosur (i/e paspecifikuar) Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
40 Produkte peshku (i/e paspecifikuar) I tymosur Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
41 Krustace (i/e paspecifikuar) e tymosur Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
42 Gaforre (i/e paspecifikuar) e tymosur Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001)
43 Ujë dhe gërryerje bentike/makroalga/gërryerje të midhjeve Përgatija e mostrës për analizën e algave bentonike/epifitike potencialisht toksike (Ostreopsis spp. Coolia monotis Prorocentrum lima)  EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-003)
44 Ujë deti Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001)
45 Ujë i ëmbël Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001)

Lista e kritereve të pranimit të kampioneve për analizat mikrobiologjike

Matrica Tepmeratura e mbërritjes Paketimi Sasia Njësia
djathë gjysëm i fortë  i stazhonuar (viened, gouda, edam) 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
djathë i butë  i stazhonuar (tip Limburger, brie, camembert, blue bavarian, blue de graven, cambozola etj.) 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
djathë i butë i paprerë (mozzarella, mascarpone, cottage, quark, rikotta, skyr, apo përzierje djathrash të paprerë) 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
djathë i butë ose i fortë, i konservuar në kripë me qumësht të pasterizuar( feta, teleme) 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
djathë i fortë i stazhonuar (tip cheddar dhe emmental) 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
djathë i procesuar (me feta, djathë bebe) 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
djathë me erëza dhe përbërës të tjerë 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
djathë shumë i fortë (tip parmesan, grana) 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
Erëza Temp. Ambjenti. Max 30 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
gjalpë me bazë qumësht të papërpunuar të trajtuar termikisht nën temperaturën e pasterizimit; hirrrë e ëmbël, hirrë e hidhur(acide), hirrë me shije 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
Konserva dhe komposto Temp. Ambjenti. Max 30 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
mish në konservë Temp. Ambjenti. Max 30 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
Perimet te fresketa 4-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
peshk në konservë me vaj, peshk në konservë me salcë, pëshk në konservë me kripë, peshk i tymosur në konservë Temp. Ambjenti. Max 30 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
qumësht i evaporuar, qumësht i kondensuar e specifikuar në etiketën e produktit paketimi origjinal ose enë sterile qelqi ose plastike jo më pak se 250 g x njësi 5
qumësht lope, dhie, dele, buallice i trajtuar termikisht me  pasterizim 0-4 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 mL x njësi 5
qumësht lope, dhie, dele, buallice i trajtuar termikisht me UHT dhe produkte qumështi të lëngeta të sterilizuara Temp. Ambjenti. Max 30 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 mL x njësi 5
qumësht pluhur/krem pudër/hirrë pudër/lakozë/proteina qumëshit, proteina hirre Temp. Ambjenti. Max 30 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
qumësht të papërpunuar lope, dhie, dele, buallice 0-4 gradë C paketimi origjinal ose enë sterile qelqi ose plastike jo më pak se 250 mL x njësi 5
recetë e përgatitur përfshirë ushqimet e gatshme për konsum Temp. Ambjenti. Max 30 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
supë dhe sallata 2-8 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 250 g x njësi 5
tampon/sfungjer ambjental në tabilimente prodhimi 2-8 gradë C tampone në enë sterile njësi 5
Lëkurë pule nga broiler pas maturimit 1-8 gradë C qese plastike sterile të mbyllur  jo më pak se 3 karkasa nga e njëtja tufë në 26 gram x njësi 5
qumësht i papërpunuar(për monitorim) 0-4 gradë C paketimi origjinal ose enë sterile qelqi ose plastike jo më pak se 250 g x njësi 1
molusqe bivalvë të gjallë(për monitorim) 0-10 gradë C paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare jo më pak se 2 kg x njësi 1

Lista e trajnimeve teorike dhe test zotësie për Laboratorët Rajonal, viti 2019

rogrami Metodika përkatëse Prezente
(po, jo)
Kaluar
në MC/POS
(po, jo)
Kodi i MC/POS Planifikimi
trajnimit
(muaj/vit)
Datat e Propozuzuara ISUV
Mbulohet
 nga ne.
(po, jo)
PO,
Kushtëzimet
1 Stafilokokë koagulazë pozitive PO PO 10-MU-001 02.04.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
2 Zbulimi i Campylobacter spp. në ushqime dhe ushqimet për kafshë PO PO 10-MU-021 02.04.2019 PO Vetëm trajim teorik
3 Zbulimi i Salmonella spp. PO PO 10-MU-002 06.05.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
4 Zbulimi i Listeria monocytogenes PO PO 10-MU-013 10.06.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
5 Numërimi i Enterobakterieve - Teknika e numërimit në tuba PO PO 10-MU-007 01.07.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
6 Numërimi i NPM aerobë me teknikën "Numërim Mikrobik të Përgjthshëm" PO PO 10-MU-008 29.07.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
7 Numërimi i Escherichia coli ß-glukuronidaze-positive me teknikën "Numërim Mikrobik të Përgjthshëm" PO PO 10-MU-005 09.09.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
8 Numërimi i Bacillus cereus i dyshimtë -Teknika e numërimit në pjatë në 30 gradë C PO PO 10-MU-020 07.10.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
9 Numërimi I Qelizave somatike me teknikën "Mikroskopi" PO PO 10-MU-015 07.10.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
10 Zbulimi i E. sakazakii (Cronobacter sakazakii) PO PO 10-MU-004 11.11.2019 PO trajnim teorik dhe test ndërlaboratorik me ISUV sipas planifikimit
11 Escherichia coli dhe Koliformë me teknikën "Filtrim me Membranë" PO PO 10-MU-010 11.11.2019 PO Vetëm trajim teorik
12 Zbulimi i Vibrio spp. potencialisht enteropatogjenike, V. parahaemolyticus dhe V. cholerae PO PO 10-MU-016 11.11.2019 PO Vetëm trajim teorik

 

Dep. i Shëndetit të Kafshëve

Lista e Shërbimeve DSHK

Nr Prova Metoda Çmimi Kohëzgjatja    (ditë pune)
1 Diagnostikimi i Parvovirusit në derra  Hemoaglutinim I thjeshtë  250 1
2 Diagnostikimi i Agalaksisë Kontagioze Hemoaglutinim i shpejte  300 1
3 Diagnostikim I semundjeve bakteriale Analizë bakteriale e përgjithshme 730 5
4 Analize per Brucella spp. me RAN Reaksioni i Aglutinimit te Ngadalte  300 2
5 Diagnostikimi I Brucelozes  Izolim, teste biokimike,identifikim i gjinisë nga karkasa dhe fetusa  1600 21
6 Diagnostikimi i Fruthit ne Derra Izolim dhe biokimi 1600 5
7 Diagnostikimi i Listeriozes Izolim dhe biokimi nga karkasat e të Imtave 1600 3
8 Diagnostikimi I Pasterelozes Izolim dhe biokimi 1600 4
9 Diagnostikimi I Salmonelozave Izolim dhe identifikim, API test nga ambjenti, karkasa, fece, fetusa 1600 3
10 Diagnostikimi i Enterotoxemisë Izolim, bioprove nga karkasat 630 3
11 Diagnostikimi i Agalaksisë Kontagioze Izolim dhe identifikim  630 10
12 Diagnostikimi i Mykoplazmozës në shpendë Izolim dhe identifikim M.gallisepticum dhe M.sinoviae 630 10
13 Diagnostikimi i Fruthit ne Derra Izolim, antibiogram 730 5
14 Diagnostikimi i Enterotoxemisë  Izolim identifikim nga karkasat 730 5
15 Diagnostikimi I Kolibakteriozave Izolim, antibiogram 730 5
16 Diagnostikimi I Listeriozes izolim nga karkasat e të Imtave, antibiogram 730 5
17 Diagnostikimi i Mastiteve Izolim, antibiogram 730 5
18 Diagnostikimi i Pasterelozës Izolim, antibiogram 730 5
19 Diagnostikimi i Salmonelozave Izolim, antibiogram 730 5
20 Diagnostikimi i semundjes se Plasjes Izolim I B.anthrax, bioprove nga gjak, organe, kampione dheu dhe fosile 1200 5
21 Diagnostikimi i semundjes se Plasjes Mikroskopi 350 1
22 Diagnostikimi i Pestes ne blete izolim 600 5
23 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Analizë biologjike 800 10
24 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
25 Diagnostikimi I semundjes se Gjuhes Blu Izolimi dhe Identifikimi i Virusit të Gjuhës Blu në Vezet e Embrionuara dhe Linje Qelizore  800 10
26 Diagnostikimi I semundjes se Gjuhes Blu ELISA  400 1
27 Diagnostikimi i Influencës aviare Analizë biologjike  800 10
28 Diagnostikimi I Difteriovarioles Analizë biologjike 800 10
29 Diagnostikimi I Murtajes Afrikane te Derrit Identifikimi i virusit me Hemoabsorbim 800 10
30 Diagnostikimi I Murtajes Afrikane te Derrit Testi i Imunofluoreshencës Direkte 600 1
31 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit Izolimi dhe Identifikimi i Virusit ne Kulture Qelizore  800 10
32 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit ELISA per antitrupat  400 1
33 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit ELISA per antigenin  400 1
34 Diagnostikimi I Murtajes Klasike te Derrit Testi i Imunofluoreshencës Direkte  500 1
35 Diagnostikimi I Pseudopestit  Analizë biologjike  800 10
36 Diagnostikimi I Pseudopestit  Hemoaglutinacion i penguar 210 1
37 Niveli titrave Pseudopestit Hemoaglutinacion i penguar  210 3
38 Analize citologjike e urines Citologji e urines 320 1
39 Diagnostikimi I Leukozes me Histologji  Teknika e shpejte e diagnozes histopatologjike me ngrirje ne Cryostat  780 1
40 Diagnostikimi I Leukozes me Histologji  Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
41 Diagnostikimi I Leukozes se Gjedhit Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
42 Diagnostikimi Gumboros me Histologji Teknika e shpejte e diagnozes histopatologjike me ngrirje ne Cryostat 780 1
43 Diagnostikimi Gumboros me Histologji Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
44 Diagnostikimi Marekut me Histologji Teknika e shpejte e diagnozes histopatologjike me ngrirje ne Cryostat  780 1
45 Diagnostikimi Marekut me Histologji Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
46 Diagnostikimi I Klamidiozes me Histologji Parafinimin,Teknika May - Grunvald-Gimsa 780 5
47 Diagnostikimi I Laringo Trakeitit me Histologji Parafinim, Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 780 5
48 Analize leukocitare e gjakut per te gjithe llojet e kafsheve Teknika e ngjyrosjes me Gimsa, mikroskopi 380 1
49 Diagnostikimi i Para TBC ne Ruminante  Mikroskopi 300 1
50 Analize parazitare per endoparazite Metoda e flotacionit, Mikroskopi 350 1
51 Analizë parazitare per  Anisakis, Trikineloze Metoda e tretjes enzimatike 350 1
52 Analize parazitare për Ektoparazitët, Diagnostikimi I zgjebes Mikroskopi (Metoda KOH) 350 1
53 Analize parazitare pergjithshme per semundjet e peshqve Shtirje direkte, Mikroskopi 350 1
54 Diagnostikimi I Anaplazmozes  Ngjyrim me Gimsa 10% 350 1
55 Diagnsotikimi I Babeziozes Ngjyrim me Gimsa 10% 350 1
56 Analizë parazitare për Nosema spp ne blete Mikroskopi  350 1
57 Analizë parazitare për Varroa spp ne blete Mikroskopi  350 1
58 Analize parazitare e pergjithshme Shtrirje direkte, Mikroskopi 350 1
59 Analize per Gumboro Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
60 Analize per Influencë aviare Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
61 Analize per Laringo-trakeitin Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
62 Analize per Marek Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
63 Analize per Difterovariolen (Lija) Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 300 2
64 Analize serologjike Bruceloze ELISA 500 1
65 Analize serologjike Bruceloze Reaksioni i Aglutinimit te Ngadalte (RAN) 300 2
66 Analize serologjike Bruceloze TUQ 500 1
67 Analize serologjike per Ethe Q ELISA 500 1
68 Analize serologjike per Ethe Q Testi i Fiksimit te Komplementit  480 2
69 Analize serologjike per Paratuberkuloz ELISA 500 1
70 Analize serologjike per Tuberkuloz ELISA 500 1
71 Analize serologjike per Klamidioze ELISA 500 1
72 Analize serologjike per Klamidioze Test i Fiksimit te Komplementit 480 2
73 Analize serologjike per Bruceloze  Test Rose Bengal  200 1
74 Analize serologjike per Bruceloze  Testi i Fiksimit te Komplementit  500 2
75 Analize serologjike per Bruceloze ELISA per antitrupat  400 1
76 Diagnostikimi I Laringo-trakeitit Analizë biologjike  800 10
77 Diagnostikimi I semundjeve bakteriale te peshqve  Izolim. Antibiogram 730 5
78 Diagnostikimi i Endoparaziteve  Metoda e flotacionit 350 1
79 Diagnostikimi i Mykoplazmozes ne gjedh Izolim  630 15
80 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  ELISA per antitrupat 400 1
81 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  Izolimi dhe Identifikimi i në Vezet e Embrionuara dhe Linjen Qelizore 800 10
82 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  ELISA per antigenin  400 1
83 Diagnostikimi i semundjes se Gjuhes Blu  Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
84 Diagnostikimi i semundjes se Paratuberkulozit ne ruminante Izolim 730 4
85 Diagnostikimi i semundjes se Rinotrakeitit infektiv te gjedhit ELISA per antitrupat  400 1
86 Diagnostikimi i Tuberkulozit Izolim 730 21
87 Diagnoza e Anemise Infektive te Kuajve Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
88 Diagnozë serologjike për Influencë Aviare ELISA per antitrupat 400 1
89 Niveli titrave Influencë Aviare Hemoaglutinacion penguar 300 1
90 Diagnsotikimi i semundjes se Diarese Virale te Gjedhit  ELISA per antigenin  400 1
91 Diagnsotikimi i semundjes se Diarese Virale te Gjedhit  ELISA per antitrupat 400 1
92 Diagnostikimi I Semundjes Foot Mouth Disease ELISA per antigenin  400 1
93 Diagnostikimi I Semundjes se Aujeskut ELISA per antitrupat 400 1
94 Diagnostikimi I Semundjes se Aujeskut Testi i Antitrupave Fluoreshent  500 1
95 Diagnostikimi I Semundjes se Aujeskut Prova biologjike ne lepuj 1000 7
96 Diagnostikimi I semundjes se Artrit-Encefalitit ELISA per antitrupat 400 1
97 Diagnostikimi I semundjes se Artrit-Encefalitit Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
98 Diagnostikimi I semundjes se Gripit te Derrit ELISA per antitrupat 400 1
99 Diagnostikimi I semundjes se Gripit te Derrit Izolim dhe Identifikim     
100 Dignostikimi I semundjes se Nilit Perëndimor ELISA IgM  400 1
101 Dignostikimi I semundjes se Terbimit ELISA  400 1
102 Dignostikimi I semundjes se Terbimit Testi i Imunofluoreshences Direkte 600 1
103 Diagnostikimi I semundjes se Fasciolozes Identifikim  i F. Hepatica 350 1
104 Diagnostikimi I semundjes se Parvovirozes ne derra Testi i Imunofluoreshences Direkte 600 1
105 Analize për parazitë në feçe Metoda e flotacionit, Berman 350 1
106 Mikroskopi TBC Mikroskopi TBC 300 1
107 Nekropsi per kafshe, shpende, peshq Nekropsi  100 1
108 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv ELISA 500 1
109 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Hemoaglutinacion i penguar 300 1
110 Diagnostikimi I Bronkitit Infektiv Izolim virusi 800 10
111 Diagnostikimi I Atadenovirus A ne shpende Agar Gel Imunodifusionit (AGID) 400 2
112 Diagnostikim Histologjik per semundje te ndryshme Teknika e ngjyrosjes me Hematoksiline - Eozine(HE) 750 7
113 Diagnostikimi I semundjes se Klamidiozes Test i Fiksimit te Komplementit  480 2

 

Dep. i Toksikologjisë, Monitorimi i Mbetjeve, PMB, PV

Lista e Shërbimeve Tokiskologji dhe Mbetje për vitin 2019