isuv logo

Shërbime

ORARI


Në kuadër të funksionimit  dhe të menaxhit të Qëndrës së Referencës Laboratorike ISUV Ju njoftojmë mbi orarin e kryerjes së shërbimeve si më poshtë:

  • Pritja e kampioneve dhe plotësimi i dokumentacionit në Zyrat e Pritjes


E hënë - E enjte: 08:30 - 14:30pm
E premte : 08:30 - 12:00pm

 

  • Pagesat e tarifave të analizave , Lëshimi i Raporteve të Provës

E hënë - E enjte: 08:00 - 16:30pm
E premte : 08:00 - 14:00pm

 

Shënim: Në rastet e emergjencës/alertit Ju lutem na kontaktoni nëpërmjet Zyrave e Pritjeve (shëndet kafshësh dhe siguri ushqimore)

 

LISTA E SHËRBIMEVE

Departamenti i Menaxhimit të Cilësisë

Lista e Provave për Cilësinë Ushqimore.xls

Departamenti i Mikrobiologjisë Monitorimit të Ujrave dhe Cilësisë

Lista e Provave-Sherbimeve -Kontrolli Mikrobiologjik i Ushqimeve.pdf Lista e Provave-Shërbimeve KONTROLLIT TË PRODUKTEVE TË PESHKUT DHE MONITORIMIT TË MOLUSQEVE.xls

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve

40-DO-012_00_Lista e sherbimeve DSHK.xls

Departamenti i Toksikologjisë & Monitorimi i Mbetjeve

List Provash_Toksikologji.docx ListaE Provave-Shërbimeve Fruta-Perime.doc