isuv logo

Mëso të Lexosh Ushqimin Tënd

Ligji për Etikitemin e Ushqimeve në Shqipëri është në një linjë me ligjin e Bashkimit Evropian. Është më e thjeshtë të lexojme dhe kuptojme çfarë përmban ushqimi që konsumojmë.

#thefoodsafetyproject #euinalbania #Albnania #foodsafety #labelcampaign #AKU